Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Mynt   illustration

Bättre läge än förväntat inför hösten i barn- och ungdomsförvaltningen

På grund av de senaste årens höga inflation, ökade kostnader och minskat barnantal måste barn- och ungdomsförvaltningen till anpassa sin organisation inför de nya ekonomiska förutsättningarna. Det första steget i processen är nu taget och läget ser bättre ut än förväntat inför hösten.

Rektorerna i förskola och skola har nu samverkat sina organisationer inför hösten. Målsättningen har varit att skapa den bästa möjliga organisationen utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns. I arbetet har de tittat på hur personalbehovet ser ut och om det finns övertaligheter eller vakanser samt om det finns intresse för pensionsförstärkning eller avslut av anställning med avgångsvederlag.

Nu påbörjas arbetet med att matcha ihop övertaligheter, vakanser och medarbetares egna önskemål om att avsluta sin anställning.

- Nästa vecka börjat vi lägga det stora pusslet där vi matchar behov mot luckor som finns i verksamheten. Det finns ett stort intresse för att göra frivilla överenskommelser vilket är ett jättefint utgångsläge för det arbete vi har framför oss. Det är ett komplext arbete med många parametrar att ta hänsyn till, men vid en första anblick ser läget mer positivt ut än vad vi befarande när processen inleddes säger Maria Kjällström, skoldirektör på barn- och ungdomsförvaltingen.

I mitten av maj kommer besked om eventuella uppsägningar och först då vet vi vilka medarbetare som berörs och hur det påverkar olika förskolor och skolor.

Politiska satsningar för att lindra effekterna

Det har gjorts politiska satsningar för att lindra effekterna av kostnadsökningarna, och barn- och ungdomsnämnden har fått en uppräkning på 2% samt ett extra tillskott på 35 miljoner kronor för 2024. Trots detta ökar kostnaderna mer än intäkterna och det behöver ändå göras besparingar.

Nämnden har varit tydliga med två principer för att förskolan och skolan ska drabbas så lite som möjligt:

  1. Först se över administration och lokaler
  2. Det absolut sista alternativet är att minska på personal nära barn- och elever.

Det har redan gjorts en minskning av antalet administrativa tjänster och i december togs beslut om att avveckla ett antal förskolelokaler Länk till annan webbplats. för att spara hyreskostnader. Genom detta kunde förskolor och skolor få en uppräkning av årets budget för att delvis täcka ökade lönekostnader. Övriga enheter har inte fått någon uppräkning.

Varför påverkas skolor och förskolor så olika?

Förskolor och skolor påverkas i olika grad och är i olika fas trots samma procentuella budgetuppräkning. Vissa har redan behövt genomföra åtgärder på grund av tidigare underskott medan andra behöver anpassa sin organisation först till hösten. Några kommer i princip inte att påverkas alls.

Sidan publicerad: 2024-03-22

Hittade du det du sökte på sidan?