Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustration över hur Hamngatan kan se ut
White arkitekter

White arkitekter

Mark- och miljööverdomstolen godkänner detaljplanen för Karlstads resecentrum

Idag kom det glädjande beskedet att Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att anta detaljplanen för Karlstads resecentrum. Det innebär att Karlstads resecentrum kan fortsätta att byggas i sin helhet för att bli ett nav för allt resande och att binda ihop staden.

Mark- och miljödomstolen beslutade att upphäva planen eftersom en dispens för träden runt resecentrum inte fanns då, något som sedan dess kommit på plats. Mark- och miljööverdomstolen har under processen låtit parterna komma till tals på nytt och har utifrån detta gjort bedömningen att detaljplanen för Karlstads resecentrum ska godkännas.

Så här säger representanter för de fyra parterna som tillsammans bygger Karlstads resecentrum om godkännandet:
- Vi är glada detaljplanen nu är antagen och att vi kan fortsätta arbetet och färdigställa Karlstads resecentrum. Det stärker Karlstads och Värmlands position och utvecklar samtidigt staden, säger Anders Tallgren (S), kommunalråd i Karlstads kommun.

- Vi är glada över att ha fått ett besked. Vi kommer nu att planera vidare, tillsammans med kommunen, regionen och Trafikverket. Vår gemensamma vision är en tryggare och bättre centralstation. På så sätt kan vi bidra till att fler väljer att resa med tåg, säger Thomas Sandberg, projektchef på Jernhusen.

- Det är glädjande att vi nu kan fortsätta utveckla det hållbara resandet i Värmland. Genom att samla all kollektivtrafik på samma plats, skapar vi kortare och enklare byten för både värmlänningarna och de som besöker vår region, säger Elisabeth Björk (V), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland.

- Det är mycket positivt att arbetet med hela Resecentrum nu kan påbörjas. Förutsättningar för stadens utveckling på båda sidor spåren och regionens pendlingsmöjligheter förbättras, vilket ger en styrka för hela landet, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regiondirektör på Trafikverket.

Planen är att starta ombyggnationen av gatorna runt resecentrum sent under 2024 eller tidigt 2025, beroende på väderförhållanden.


Sidan publicerad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?