Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Båtar längs brygga i Orrholmshamnen
Nu är den kommunala båtplatskön kortare.

Nu är den kommunala båtplatskön kortare.

Stor minskning av kön till båtplatser​

Trots att mängden båtplatser är samma som förra året har 124 platser redan fått nya hyresgäster och det kommer bli fler. Kommunens båtplatskö har minskat avsevärt och anledningen är troligtvis den nya prissättningen och kommunens krav på att visa att man har en båt..

Karlstads kommun har 858 båtplatser som de hyr ut till privata båtägare. I skrivande stund står 484 personer i kö jämfört med 622 för två månader sedan. Det är en mycket större minskning jämfört med föregående år.

- Vi brukar inte ha så stor omsättning av platser så det känns väldigt bra att vi har kunnat tilldela så många platser redan. Vi har tilldelat 124 platser och håller på med tilldelning av ytterligare 31 som ska bli klara innan sommaren, berättar Marianne Fröding som ansvarar för båtplatserna i kommunen.

Ny prissättning

Årets ovanligt stora omsättning har sannolikt sin grund i att kommunen har sett över prissättningen för båtplatserna och ställt krav på att skicka in bild för att visa att man har en båt. Priser varierar beroende på plats och storlek men kostnaden har ökat med några hundralappar för hela säsongen. 114 personer har valt att inte ha kvar sin plats.

- Eftersom det finns stor efterfrågan på platserna är vi måna om att de som hyr båtplats faktiskt använder den och inte hyr för säkerhets skull. Båtplatserna är fortfarande inte särskilt dyra men den här höjningen verkar ändå ha fått önskad effekt, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Säsongsplatser stillar också behoven

Sedan 2018 har kommunen även erbjudit så kallade säsongsplatser. Båtägare som har en båtplats kan välja att tillfälligt avstå sin plats under max två säsonger och den platsen kan sedan erbjudas till båtkön som en så kallad säsongsplats.

- Säsongsplatserna har fungerat jättebra. I dagsläget har vi 33 platser som båtägare har avstått och det är ju som en halv båthamn till, säger Marianne Fröding.

Sidan publicerad: 2024-04-04

Hittade du det du sökte på sidan?