Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Forum Jämställdhet 2024
Fotograf: Jeanette Dahlström.

Fotograf: Jeanette Dahlström.

Forum Jämställdhet i Karlstad slog alla rekord!

Årets upplaga av Forum Jämställdhet som hölls i Karlstad nyligen slog alla rekord! Det blev deltagarrekord med 1 250 betalade gäster och rekord i antal deltagare i öppna programmet. Utvärderingen som nu kommit visar också att betyget på konferensen är det bästa hittills.

Besöksantalet på Forum Jämställdhet, arrangerat 7-8 februari av Karlstads kommun och Region Värmland, brukar ligga någonstans mellan 800–1000 konferensdeltagare. Med anledning av det ekonomiska läget bedömdes det som extremt tufft att locka fler i år.

– Det känns oerhört glädjande att så många valt att komma till Karlstad och Värmland för att besöka Forum Jämställdhet. Det är en mycket angelägen fråga att arbeta med på så många plan. Jämställdhet handlar ytterst om makt och rätten att själv få bestämma över sitt liv och egen kropp. Det är ett arbete som alltid behöver prioriteras, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Parallellt med huvudprogrammet pågick ett öppet program som Karlstads kommun och Region Värmland hade tagit fram. Det var gratis och alla var välkomna. Även det öppna programmet hade besöksrekord och var under många pass mer än fullsatt. Mässdelen var också öppen för alla och hade besöksrekord och nöjdhetsrekord.

{"X":0.18,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Besöksrekord när Forum Jämställdhet arrangerades i Karlstad 2024.

– Vi hade marknadsfört det öppna programmet och mässdelen ganska hårt till exempel till näringslivet och studenter och vår projektgrupp hade gjort ett jättejobb med ett riktigt bra program och att kommunicera ut brett, vilket gav resultat. Det var så kul att se lärare som kom med sina klasser och Karlstadsbor och värmlänningar som kom på exempelvis lunchrasten, berättar Ulrika K Jansson, kommundirektör.

Uppföljningen som Forum Jämställdhet gjort visar att drygt 22 procent av gästerna fått kännedom om arrangemanget via kommunens och regionens kommunikation. I vanliga fall brukar denna siffra ligga runt fem procent.

– Vår lokala kommunikation har alltså även bidragit till att locka betalade gäster till konferensen, fortsätter Ulrika K Jansson.

Konferensen får toppbetyg

Utvärderingen visar att konferensen får det bästa betyg som hittills delats ut. Hela 87,4 procent av gästerna gav de högsta betygen 4 eller 5 kring sitt helhetsintryck av Forum Jämställdhet 2024. Över 67 procent gav det öppna programmet betygen 4 eller 5. Det är också ett rekord.

– Vi hade lite på känn att folk var nöjda för vi hörde surret i fikapauser, i mässdelen och när folk skulle hämta sina jackor i garderoben. De sa att detta var det bästa Forum Jämställdhet någonsin. Det var kul att se att vi uppfattat surret rätt nu när siffrorna kom, berättar Åsa Johansson (S) regionstyrelsens ordförande i Värmland.

{"X":0.1025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}
Mässdelen var också välbesökt och i år deltog fler män än vanligt. Fotograf: Jeanette Dahlström.

De deltagare som varit på Forum Jämställdhet i många år berättade att det var betydligt fler män än vanligt. Andelen var nästan 16 procent vilket är en högre andel än tidigare år. Vi ser också att fler än vanligt uppger att de arbetar inom privat sektor.

– Det är glädjande att se att fler män deltar. Detta är en fråga för alla att arbeta med både kvinnor och män. Det handlar om att kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i sina liv och i samhället de lever i berättar Peter Bäckstrand regiondirektör.

Till nytta för värmlänningar och Karlstadsbor

I det korta perspektivet är det bra med deltagarrekord för antalet gästnätter och besöksnäringen i staden liksom att det sätter Karlstad och Värmland på kartan som besöksmål och visar att vi kan hålla stora och bra konferenser.

I det långa perspektivet handlar det om att skapa ett mer jämställt Värmland och Karlstad. Eftersom konferensen arrangerades här hade fler värmlänningar och Karlstadsbor möjlighet att delta både som betalande gäster och gratis på det öppna programmet och mässan. Det blir ett stort kunskapslyft och massor med inspiration som man kan ta hem och använda där man till vardags arbetar eller i sitt privatliv.

– Som värdar hade vi fått 100 biljetter var som personal i våra respektive organisationer använde. För oss är det viktigt att kunskapen tas med hem och omsätts i jämställdhetsarbete på hemmaplan, säger Åsa Johansson (S).

{"X":0.0725,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Åsa Johansson (S) och Linda Larsson (S) deltog i inledningen av konferensen.

På Region Värmland fick alla som deltagit fylla i en enkät efteråt där de beskrev vad de tog med sig hem för att arbeta vidare med. På Karlstads kommun har kommunstyrelsen gett ett uppdrag till nämnderna att senast i april 2024 beskriva hur de implementerat och systematiskt arbetar med jämställdhetsperspektivet i den ordinarie planeringen och uppföljningen av verksamheten.

– Så Forum Jämställdhet blir på det här sättet en hävstång i det interna jämställdhetsarbetet som ska komma värmlänningar och Karlstadsbor till del, avslutar Linda Larsson (S).

Via denna länk kan du läsa mer om Forum Jämställdhet 2024 och vårt lokala värdskap.

Via denna länk kan du läsa mer om Forum Jämställdhets tankar om arrangemanget i Karlstad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2024-04-10

Hittade du det du sökte på sidan?