Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Gata i förgrunden, buss och bostäder i bakgrunden.

Karlstad klättrar i listan över Sveriges bästa mobilitetsstäder

Dagens Industri presenterade idag Sveriges bästa mobilitetsstäder på eventet Mobilitet & Samhälle i Stockholm. Karlstad hamnar på en sjunde plats i årets rankning och klättrar två placeringar från förra årets rankning. Vinnare i årets rankning blev Stockholm.

Sveriges bästa mobilitetsstäder utses av Dagens industri och konsultbolaget Tyréns och är en ranking av Sveriges städers arbete och prestanda inom hållbar mobilitet. I år är tillgänglighet en viktig faktor i rankningen.

– Det är kul att vi klättrar på listan och ett kvitto på att vi gör ett bra jobb inom hållbar mobilitet. Karlstads kommun har höga ambitioner när det kommer till att göra det enkelt att gå, cykla eller ta bussen och det är en viktig del när vi planerar kommunens utveckling, säger kommunalrådet Monika Bubholz (MP).

Rakningen utgår från städernas arbete och prestanda inom hållbar mobilitet. Några av parametrarna de utgått från är städernas ambitioner och förutsättningar för bil, cykel respektive kollektivtrafik. En ny indikator i rankningen handlar om hur många av kommunens viktiga målpunkter som man når inom 15 minuters cykelradie med utgångspunkt från en central punkt i staden.

– Vi har bra förutsättningar för hållbar mobilitet. Vi har en stor andel av befolkningen som bor centralt i Karlstad, inom fem kilometer från centrum. Vi har därför satsat mycket på utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik under lång tid, säger Mikael Haster, miljösamordnare för hållbara transporter.

Undersökningen visar också att Karlstad har en jättebra kollektivtrafik, i den frågan 3:e bäst av alla, och erbjuder anropsstyrd kollektivtrafik som flera andra kommuner tar efter.

Sveriges bästa mobilitetsstäder 2024:

  1. Stockholm, 89 poäng (av 100 möjliga)
  2. Göteborg, 82 poäng
  3. Lund, 80 poäng
  4. Malmö, 79 poäng
  5. Solna, 78 poäng
  6. Uppsala, 77 poäng
  7. Karlstad, 76 poäng
  8. Linköping, 72 poäng
  9. Umeå, 72 poäng
  10. Örebro, 70 poäng

Fakta: Förra året granskades 25 av Sveriges största kommuner. Då var det Lund som vann. I år har Tyréns utökat analysen till att omfatta 35 kommuner. Målet är att utöka studien än mer nästa år.

Mobilitetsrankningen finns att läsa i sin helhet på Dagens industris webbplats men är låst för prenumeranter. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2024-05-16

Sidan uppdaterad: 2024-05-17

Hittade du det du sökte på sidan?