Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola byggåterbruk gamla lokalen

Sola byggåterbruk flyttar till nya lokaler - stängt under sommaren

Karlstads kommun driver ett byggåterbruk, Sola byggåterbruk, som ligger på gamla flygfältet i Karlstad. Under sommaren 2024 flyttar byggåterbruket till nya, större, lokaler på Örsholmen. På grund av flytten håller byggåterbruksbutiken stängt 20 juni till 20 augusti.

Har du planer på att besöka Sola byggåterbruk i sommar är det bra om du passar på innan den 20 juni. Då stänger byggåterbruksbutiken tillfälligt för att flytta till nya större lokaler på Örsholmen. Butiken öppnar på nytt, på nya adressen Östanvindsgatan 14, den 21 augusti.

Förbättrat utbud och utökade öppettider från 21 augusti

I den nya lokalen kommer byggåterbruket att erbjuda ett utökat utbud, förbättrade öppettider och bättre tillgänglighet. Inför nyöppningen ska utbudet katalogiseras och läggas ut på återbrukets webbplats. Byggåterbruket ska även utökas med ett internt möbelåterbruk.

Fokus på social hållbarhet

Sola byggåterbruk är en del av Karlstads kommuns arbete med att uppmuntra till att återanvända istället för att slänga. Butiken tar emot och säljer överskott av byggmaterial, vitvaror och annat för inomhus och utomhusmiljö.

Byggåterbruket har funnits i kommunens regi sedan 2020, och antalet besökare har ökat med åren. Verksamhetens grundpelare är de tre hållbarhetsperspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Byggåterbruket erbjuder arbetsträning för individer som vill närma sig den reguljära arbetsmarknaden genom ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Läs mer om Sola byggåterbruk, öppettider och vägbeskrivning på karlstad.se/solabyggaterbruk

Sidan publicerad: 2024-05-28

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?