Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Folkvimmel vid invigning av Molkoms strandpromenad
Folkvimmel vid invigning av Molkoms strandpromenad

Folkvimmel vid invigning av Molkoms strandpromenad

Strandpromenaden i Molkom invigd

Ny grillplats, 25 bänkar, 8 stockbord, ny sand och brygga till badplatsen och ny asfalt. Det är några exempel på vad som tillkommit när Karlstads kommun tillsammans med föreningen Mera Molkom och näringslivet i Molkom har rustat upp den 1,3 kilometer långa strandpromenaden. Idag invigdes den under festliga former.

Det hela började 2020 med ett e-förslag till Karlstads kommun från en liten grupp engagerade Molkomsbor som såg potentialen i strandpromenaden. Sedan dess har insatser gjorts löpande med stort engagemang från föreningen Mera Molkom och det lokala näringslivet.

”Har enat Molkomsborna”

- Strandpromanden har blivit en väldigt bra samlingspunkt både sommar och vinter och har varit ett projekt som enat Molkomsborna. Så vi är väldigt glada att promenaden är färdig och har blivit så bra som den har blivit, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Stor uppslutning runt projektet

Att det har funnits ett stort stöd för upprustningen av strandpromenaden har varit tydligt från början. E-förslaget fick över 800 namnunderskrifter och föreningen Mera Molkom har haft en aktiv roll i planeringen. De har även bidragit med arbetskraft för att till exempel ta hand om sly och fixa vedförvaring till grillplatsen. Mera Molkom har också varit drivande i att få näringslivet delaktiga.

- Det är så roligt att vi har kunnat samverka så bra med Mera Molkom och näringslivet. 36 företag från Molkom har varit med och sponsrat 25 bänkar och 8 stockbord längs promenaden, berättar Frida Nilsson (C), ordförande i tillväxtutskottet

Det här har gjorts

Arbetet med att rusta upp strandpromenaden har pågått 2020-2024 och har resulterat i följande:

  • 25 bänkar och 8 stockbord är uppsatta och det är sponsrat av 36 företag
  • Ny grillplats och stockbord
  • Ny asfalt på flera delar av promenaden, inklusive befintlig gång- och cykelväg
  • Säkrare infart till badplatsen (separerad gång- och cykelväg)
  • Ny stig längs med vattenkanten fram till badplatsen
  • Ny sand och brygga till badplatsen
  • Fler parkeringsplatser längs sträckan vid badplatsen
  • Vinterbadlucka till badplatsen

Bilder från strandpromenaden

strandpromenad och badplats vid sjön
Nya sittplatser nära badplatsen.
Grusad väg längs vattenbrynet
Bänkar längs vattnet

Sidan publicerad: 2024-05-31

Hittade du det du sökte på sidan?