Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Alexander Pettersson, biståndsbedömare på Karlstads kommun, och Malin Lundgren Kullgren, enhetschef på Gripen, Region Värmland.
Alexander Pettersson, biståndsbedömare på Karlstads kommun, och Malin Lundgren Kullgren, enhetschef på Gripen, Region Värmland.

Alexander Pettersson, biståndsbedömare på Karlstads kommun, och Malin Lundgren Kullgren, enhetschef på Gripen, Region Värmland.

Utökat samarbete mellan Region Värmland och Karlstads kommun efter lyckat test på akuten

En biståndsbedömare från Karlstads kommun har sedan oktober 2023 arbetat på akutmottagningen vid Centralsjukhuset. Konceptet har blivit så framgångsrikt att ett liknande arbetssätt nu införs på vårdcentralen Gripen i Karlstad.

Sedan i oktober 2023 arbetar Sofia Bolin från Karlstads kommun som biståndsbedömare på akutmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Arbetssättet är gemensamt mellan Region Värmland och Karlstads kommun och ett sätt att arbeta mer preventivt över huvudmannagränser. Genom att stötta personer i samband med hemgång bidrar Sofias arbete bland annat till färre onödiga inskrivningar och färre återkomster till sjukhuset.

Erfarenheterna visar också att det har blivit enklare för äldre att guidas till rätt typ av hjälp oavsett vem som är huvudman. Eftersom projektet fått ett så lyckat resultat har region och kommun tillsammans nu beslutat att utvidga samarbetet genom ett liknande arbetssätt på vårdcentralen Gripen i centrala Karlstad.

– Projektet har visat att vi gemensamt kan arbeta mer förebyggande för att få in stöd tidigt i enskildas liv. Den naturliga utvecklingen är att vi nu inför ett liknande arbetssätt även på en av vårdcentralerna i Karlstad, säger Oscar Melin, biståndschef Karlstads kommun.

Bara vinnare

Med start den 4 juni kommer Alexander Pettersson, biståndsbedömare, att arbeta med att träffa Karlstadsbor som sökt sig till Gripen och som kan vara i behov av stöd i sin vardag. Stödet kan vara allt från rådgivning av teknik och smarta produkter till anpassningar i hemmet eller att utreda och bevilja insatser.

– Det finns bara vinnare i det här. Den enskilde behöver inte gå mellan kommunen och regionen. Det blir tryggt och personen vet att det finns hjälp att få, säger Alexander.

Framtidens demografi, som innebär en allt äldre befolkning med större omvårdnadsbehov, kommer att ställa andra krav på offentliga verksamheter.

– Vi har ett viktigt omställningsarbete kring Nära vård i Värmland som handlar om att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Värmland. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande, säger Malin Lundgren Kullgren, enhetschef på Gripen.

Tisdagen den 4 juni hålls öppet hus på Gripen. Biståndsbedömare Alexander Pettersson kommer att finnas på plats för att för att berätta om den ny funktionen och besökare kommer att få möjlighet att berätta vad de vill ha ut av tjänsten.

Sidan publicerad: 2024-05-31

Sidan uppdaterad: 2024-06-01

Hittade du det du sökte på sidan?