Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fem personer bakom ståbord, framför skärm på scen. Samtalar med person framför.
Ulrika K Jansson, kommundirektör i Karlstads kommun, deltar i panelsamtal kring digitalisering och innovation, bild från Almedalen 2023.

Ulrika K Jansson, kommundirektör i Karlstads kommun, deltar i panelsamtal kring digitalisering och innovation, bild från Almedalen 2023.

Karlstads kommun deltar under Almedalsveckan

Karlstads kommun finns representerade under Almedalsveckan för att utbyta kunskap, påverka och visa att vi är en attraktiv plats med hög kompetens inom hållbar omställning, samhällssäkerhet och minskad klimatpåverkan.

Vår medverkan är en möjlighet att påverka och synliggöra frågor, ha dialog och skaffa ytterligare kunskap i ämnen som är viktiga för kommunens utveckling, säger Ulrika K Jansson, kommundirektör i Karlstads kommun.

Almedalsveckan i Visby är Sveriges största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. I år arrangeras veckan den 25–28 juni. På plats finns aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor som tillsammans med politiska företrädare och media träffas för att diskutera samhällsfrågor. Nya spännande forskningsresultat och utvärderingar av olika satsningar brukar presenteras.

Stärker Karlstads attraktionskraft

Karlstad kommer bland annat delta i paneler om hur det svenska säkerhetsstråket kan generera samhällsnytta, kraftsamling inom innovation för kommuner och om hur olika branscher kan samverka för minskad klimatpåverkan.

Det är ett stort fokus på energi- och hållbarhetsfrågor och hur vi kan vara med och leda omställningen. Det är också ett sätt att stärka Karlstads attraktionskraft och visa att vi är en plats att räkna med, här finns en hög ambition och stark kompetens inom många områden, säger Erik Kornfeld, VD Karlstads Energi AB.

Påverka och skapa synlighet

Under Almedalen kommer Karlstad fokusera på att påverka, skapa synlighet med våra budskap och sprida vår ambition inom hållbar omställning, social hållbarhet och inom styrning, ledning och utvecklingskapacitet. Sex personer från kommunledningen deltar och kostnaden per person är cirka 9 000 kr. Sex personer deltar även från Karlstad Energi och Karlstad Airport, bolagen står för sina egna kostnader.

Sidan publicerad: 2024-06-04

Hittade du det du sökte på sidan?