Flygbild över Klarälven med Karlstad CCC och stenbron i bakgrunden.

Grönröd budget klubbad av kommunstyrelsen

Det grönröda styrets förslag till budget för 2025 - 2027 klubbades på onsdagen av kommunstyrelsen. Budgeten andas försiktig optimism och den innebär att nämnderna får 225 miljoner kronor mer att röra sig med under nästa år.

– Vi har haft goda förhoppningar om att 2025 skulle se betydligt bättre ut, därför är det oerhört glädjande att berätta att det verkligen gör det, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Både 2023 och 2024 har varit en ekonomisk utmaning för kommunens nämnder och verksamheterna ha gjort allt man kan för att hålla sig inom givna ramar. För 2025 bedöms alltså läget ljusna något. Ökade skatteintäkter, besparingar i flera nämnder som gett resultat och sjunkande pensionskostnader är några av anledningarna.

Ekonomiskt utrymme för satsningar

Det grönröda styrets bedömning är att det finns utrymme att, utöver den generella uppräkningen på två procent, öka nämndernas budgetar med cirka 225 miljoner kronor under 2025. De extra slantarna går framförallt till skolan, vården och arbetsmarknads- och socialnämnden.

– Det här är historiskt stort. Aldrig tidigare har vi kunnat fördela så mycket medel till nämnderna, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Barn- och ungdomsnämnden får ett extra tillskott på 33 miljoner, vård- och omsorgsnämnden 25 miljoner och arbetsmarknads- och socialnämnden 22.6 miljoner.

Bland övriga satsningar som grönröda styret vill göra kan nämnas att Norra fältet ska utvecklas till en aktivitets- och evenemangsyta och också få en skatepark, en satsning på totalt 20 miljoner kronor. Fyra miljoner kronor ska finansiera upphandling och drift av motionscentralen på Skutbergets friluftsomåde.

Andra förslag i budgeten:

  • 70 miljoner i investeringsbudgeten och 11 miljoner i driftbudgeten satsas på att göra Karlstad mer tryggt och socialt hållbart. Man vill bygga trygga, säkrare bostadsområden med bra belysning och parker.
  • 3 miljoner avsätts i utvecklingsmedel för större stadsdelar och mindre tätorter.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får 4,6 miljoner. För att hjälpa fler elever att kunna ta examen.
  • Kultur- och fritidsnämnden får 8,25 miljoner, där sex av dem går till Sundstabadet och Racketcenter på grund av minskade intäkter. 600 000 går till en konstgräsplan i Molkom.

Totalt hamnar driftsbudgeten 2025 på drygt 6,7 miljarder, motsvarande siffra för innevarande år (2024) är knappt 6,5 miljarder kronor.

Oppositionen vill sänka skatten

Inte helt oväntat förde Karlstads borgerliga allians fram ett eget budgetförslag vid kommunstyrelsens möte. Ett budgetförslag som oppositionen menar har ett större fokus på vård, skola och omsorg. På de områdena vill man satsa 46 miljoner mer än vad det grönröda styret lagt fram i sitt budgetförslag.

– Vi har prioriterat annorlunda än styret, vi vill se mindre byråkrati, ge mer pengar till kärnverksamheten och vi vill sänka skatten. Men det finns också flera områden där vi och styret har en samsyn. Båda parter vill ha en trygg och socialt hållbar kommun och lägger pengar på den sortens investeringar, säger Alexander Torin (M).

För att finansiera skattesänkningen och en större satsning på barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden föreslår oppositionen bland annat nedskärningar på administration och kommunikation.

Budgeten klubbas innan midsommar

Vänsterpartiet la fram ett eget förslag vid kommunstyrelsens möte och Sverigedemokraterna kommer att presentera ett eget förslag till kommunfullmäktige den 18 juni då budgeten för 2025 – 2027 klubbas definitivt.

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

22 Juli 2024