Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Trall med kupor

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Fortsatta arbeten vid äventyrslekplatsen

Just nu pågår några mindre arbeten kring äventyrslekplatsen. En spång med kullar byggs runt några av lekredskapen och området kring toalettbyggnaden snyggas till. Arbetena beräknas pågå under veckorna 5-7.

Sidan publicerad: 2023-02-02

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?