Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skiss, siluett med Karlstadsmotiv

Arbeten vid Motionscentralen 13-20 november

Under cirka en vecka, 13-20 november kommer vi utföra förbättringsarbeten i utemiljön runt Motionscentralen. För dig som besökare innebär det att du kommer hänvisas till en annan väg fram till entrén under några dagar.

Befintliga rabatter ska asfalteras och ersättas av planteringsurnor. Närmast byggnaden läggs en rad med stenplattor. Dagvattenbrunnarna ska byggas om för att få en bättre lutning så att vatten inte samlas som små pölar runt brunnarna.

Vägen mellan entrén och gångvägen mot personalparkeringen ska asfalteras om så att underlaget blir jämnt. Vid personalingången ska stensättas om för att få en jämnare markyta.

Är du i behov av tillgänglighetsanpassad ingång under tiden som entrévägen leds om, vänligen kontakta receptionen på telefon 054-540 70 74, så kommer de ut och hjälper dig.

Det kommer vara lite rörigt, men det blir bra när det är klart!

Sidan publicerad: 2023-11-09

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?