Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Teaterföreställning
Okänd

Okänd

Nu är det dags att söka Britta och Alvar Anils stipendium

Anilstipendiet ska stimulera och stötta teaterstuderande ungdomar från Värmland. Sista ansökningsdag 1 september. Stipendiet delas ut den 6 oktober varje år.

Kriterier

  • Du studerar teater, företrädesvis på eftergymnasial nivå. Med teater avses såväl tal som sång och dans
  • Du fyller högst 25 år i år
  • Du är född och/eller uppvuxen i Värmland

Tid för ansökan

Senast 1 september ska ansökan vara inkommen till kultur- och fritidsförvaltningen.

Läs mer om stipendiet och hur du söker.

Sidan publicerad: 2023-07-27

Hittade du rätt information på sidan?