Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skiss resecentrum entré till Vikenpassagen
White arkitekter

White arkitekter

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Varmt välkommen på konstnärssamtal med Peter Svedberg

Konstnären Peter Svedberg har fått uppdraget att utföra konstnärlig gestaltning för Vikenpassagen i anslutning till det nya Resecentrum som byggs i Karlstad.

Onsdag 15 mars klockan 18.00 kommer han till Karlstadsrummet i Bibliotekshuset för att berätta om projektet och sitt konstnärskap.

Tid och plats

Onsdagen den 15 mars klockan18.00

Karlstadsrummet i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26 i Karlstad

Föredraget pågår omkring en timme och det finns möjlighet att ställa frågor.

Fri entré (ingen föranmälan krävs)

Om konstnären

Peter Svedberg (född 1955 i Kristianstad) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan och har en masterexamen i fri konst. Han är representerad vid Moderna museet och Statens konstråd och har bland annat utfört offentliga gestaltningar för Citybanan i Stockholm och Sundsvalls resecentrum.

Om projektet

Karlstad kommun och Trafikverket bygger om området kring järnvägsstationen i Karlstad.

Vikentunneln breddas och blir till Vikenpassagen, vilken ska bli en länk för gående och cyklister under järnvägen på Karlstads resecentrum.

Den knyter ihop Karlstads centrum med stadsdelarna söder om järnvägen, men fungerar även som entré till tågens plattformar för resenärer.

Genom enprocentsregeln avsätts medel för konstnärlig gestaltning av platsen.

Sidan publicerad: 2023-03-14

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?