Nya bostäder till grisar, getter och höns när 4H-gården rustas upp

Nu ska Karlstads populära 4H-gård rustas upp. När projektet står klart i slutet av året ska besökare, personal och djur ha tillgång till uppdaterade lokaler, en modern tillbyggnad och en helt ny lekplats.

4H spadtag

Det hör inte till vanligheterna att kommunen bygger stall, svinstia och hagar, men här på 4H-gården görs det en satsning på både Karlstadsdjur och Karlstadsbor. 4H har funnits på Gräsdalen i Karlstad sedan 1984. Gården är ett populärt besöksmål för barn, föräldrar och andra djurintresserade och föreningen erbjuder allt från ridskola till barnkalas och studiebesök.

Dagens regler för djurhållning kräver en viss standard och den populära verksamheten har vuxit ur sina lokaler, därför beslutades det 2021 om en om- och tillbyggnation som påbörjas nu. Under onsdagen var verksamhet och politiker på plats för att ta ett första spadtag.

Tillbyggnad och ombyggnad

Projektet omfattar en om- och tillbyggnad av 4H-gårdens befintliga servicebyggnad och stall, samt nybyggnad av fristående småstall och komplementbyggnader.

- Det är väldigt kul att projektet är igång, det kommer att bli en bättre och trevligare boendemiljö för djuren, anpassad efter jordbruksverkets och Länsstyrelsens krav. En mycket efterlängtad upprustning till moderna och förbättrade lokaler blir ett lyft för både personal och besökare, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Halvarsson (MP).

Moderna och funktionella ytor

Huvudbyggnaden ska byggas om och byggas ut för att skapa större och mer funktionella ytor för verksamheten. Personalutrymmen ska byggas ut för att skapa mer moderna och tillgänglighetsanpassade lokaler. Det blir nya omklädningsrum, kafeteria, ny samlingslokal, toaletter och kontor. Projektet ska också tillgodose och förbättra verksamhetens arbetsmiljö bland annat med hänsyn till hantering av gödsel, foder och annat.

4H-gården har allt från hästar och grisar till höns och kaniner. På baksidan betar getter och får. Ridskoleverksamheten kommer att pågå parallellt med bygget i tillfälliga paviljonger och tillfälliga stall. Övrig verksamhet kommer att vara tillfälligt pausat på grund av ombyggnationen, då de flesta djuren kommer vara bortresta under tiden som deras hem byggs om, inackorderade på gårdar eller hemma hos privatpersoner.

Skiss över byggnad.
Skissen visar hur tillbyggnaden kommer att se ut när den är klar. Bild: Sweco.

Lekplats enligt medborgarnas önskemål

I samband med byggnationen ska en helt ny lekplats ska byggas i anslutning till huvudbyggnaden. Önskemål om lekplats har kommit in via en medborgarförslag och nu kommer lekplatsen bli verklighet inom ramen för 4H-projektet.

- Det känns jättebra att vi kan tillgodose Karlstadsbornas önskemål om lekplats i området inom det här projektet och att den placeras i den här miljön, i anslutning till djur och natur, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholz (MP).

Projektet startar nu under april och beräknas vara klart i december i år. Entreprenören som bygger är 5snickare. Budgeten är 22 miljoner kronor.

Läs mer om projektet på Karlstad växer.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 April 2024