Lusthus och lekplats i Våxnäsparken

Våxnäsparken blir en experimentyta för att gynna pollinatörer

Karlstads kommun jobbar för att värna den biologiska mångfalden. Våxnäsparken i Klara blir en experimentyta där vi testar och gör olika åtgärder för att gynna pollinatörer. Förutom att kommunen får erfarenhet och ser vilka åtgärder som fungerar är även tanken att inspirera Karlstadsborna till vad de kan göra hemma i sin trädgård.

Med start i början av maj kommer vi att gräva i parken och börja göra i ordning. Parken kommer att se lite annorlunda ut mot vad vi är vana vid. Mycket av parkens ursprungliga utformning kommer vara kvar, men du kommer se en del nya inslag. Både människor och pollinatörer kommer få plats.

- Vi kommer under några års tid att testa oss fram med olika åtgärder i Våxnäsparken. Vi kommer att få bygga kunskap och få erfarenhet av vilka typer av åtgärder som fungerar bra och gynnar pollinatörer. Vi kan då veta hur vi ska jobba framåt och ta med oss de erfarenheterna till andra grönområden och parker i kommunen, säger Josefin Willman, parkingenjör.

- Parker och trädgårdar i tätorter är viktiga för att insekter och andra djur ska kunna spridas i stadsmiljöer. Grönröda styret tycker att det är en viktig satsning på vår framtid när vi stärker den biologiska mångfalden, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Tester i parken

Här listar vi några av testen vi kommer att genomföra. Det kan även bli aktuellt med andra tester längre fram.

  • Vi låter gräset växa så att det bildas ängsöar. Vi kommer även så med ängsfröblandningar.
  • Vi klipper inte gräset på den upphöjda gräsytan i centrala delen av parken. Där kan vi redan idag se många intressanta örter och de ska få chans att växa mer.
  • Vi skapar två olika typer av risdepåer, en slingrande som är rumsavgränsande och en som liknar en traditionell rishög. Risdepåer, som även kan kallas biodepåer, är ett sätt för oss att spara död ved även i parkerna. Risdepåerna fungerar som boplatser för pollinatörerna.

Inspirera till vad du kan göra hemma i trädgården

Tanken med testerna i Våxnäsparken är även att inspirera till vad du själv kan göra hemma i din trädgård för att gynna pollinatörer.

- Du kan till exempel låta gräset växa upp på en del av din gräsmatta för att skapa en ängsdel, klippa gräset mer sällan eller så blomsterfröblandningar. Vi kommer att sätta upp skyltar med information vid de olika testerna i parken, där du kan läsa mer om vad det är, säger Peter Bohman, parkingenjör.

Om pollinatörer

Pollinatörer som humlor, bin, blomflugor och fjärilar gör oss människor en viktig tjänst när de pollinerar växter. De bidrar till att det blir frukt och bär och ungefär en tredjedel av vår mat är beroende av dem. Tyvärr så blir pollinatörerna färre och av cirka 300 arter av bin i Sverige så är en tredjedel rödlistade och riskerar att försvinna.

Pollinatörer behöver bland annat blomrika marker, blommande träd och buskar som föda. De behöver även boplatser. Mängden blommor och lämpliga livsmiljöer för dem har minskat. Karlstads kommun jobbar för att gynna pollinatörer och experimentytan i Våxnäsparken är ett exempel på det.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024