Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Spaden byttes mot boll denna solida dag. Från vänster: Monika Bubholz (MP), Filip Rinstad, sportchef Norrstrands IF och Frida Pettersson (C).

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Byggstart för fullstor konstgräsplan på Kroppkärrs IP

Nu börjar Karlstads kommun bygga en helt ny fullstor konstgräsplan på Kroppkärrs IP. Planen med tillhörande belysning ska vara klar i augusti. Under onsdagen firades byggstarten med en kort men jämn forbollsmatch mellan politiker och sportchef.

Spadtag Kroppkärrs IP.
Spaden byttes mot boll denna solida dag. Från vänster: Monika Bubholz (MP), Filip Rinstad, sportchef Norrstrands IF och Frida Pettersson (C).

Den nya konstgräsplanen är ett resultat av en satsning i de blågrönas budgetförslag för 2023-2025, som beslutades under 2022. För en kostnad av 13 miljoner ska en fullstor plan för 11-mannaspel byggas, som ska uppfylla kraven enligt FIFA Quality. För att möjliggöra träningar och matcher vid sämre väder och den mörkare delen av året ska ett helt nytt belysningssystem sättas upp.

- Karlstad växer och fler bostäder byggs i området runt Kroppkärrs IP. Den här nya planen skapar möjligheter för föreningen att fortsätta växa när invånarna i idrottsföreningens upptagningsområde ökar, sa Frida Pettersson (C), kommunalråd.

Den befintliga löparbanan och längdhoppsgropen kommer att försvinna tillfälligt och återskapas efter byggtiden. Befintlig läktare behålls men nya spelarbås behöver byggas.

Fotbollsplan Kroppkärrs IP
Byggprojektet sparkades igång under onsdagen genom en kort fotbollsmatch mellan Monika Bubholz (MP), Frida Pettersson (C) och Filip Rinstad, sportchef Norrstrands IF. Matchen slutade 0-0.

Miljösäkrade konstgräsplaner i kommunen

Den nya planen byggs med samma uppbyggnad som befintliga konstgräsplaner på Ilanda, Örsholmen, Klasmossen, Skogsvallen och Råtorp. En sviktpad, vilket är ungefär som ett liggunderlag i botten, en konstgräsmatta av polyetylen PE och ett så kallat infill, gummigranulat av TPE (nytillverkad termoplast), på toppen av ett tunt lager sand.

Karlstads kommun har med bidrag från Naturvårdsverket kunnat miljösäkra alla sina konstgräsplaner med flera olika skyddsåtgärder för att minska spridningen av granulat utanför planen. Man använder bland annat stänksarger på staket, undviker öppna dagvattenbrunnar och installerar borststationer vid planerna.

Hemmaarena för fler än 800 spelare

Kroppkärrs IP är hemmaarena för Norrstrands IF som har omkring 800 aktiva fotbollsspelare. När den nya planen står klar skapas nya möjligheter för föreningen, bland annat kommer de att kunna utöka träningstiderna med cirka 1000 timmar per år.

- Fotboll är en populär sport som engagerar många i Karlstad, inte minst barn och unga. Det här är en viktig satsning både för föreningslivet och folkhälsan, sa Monika Bubholz (MP), kommunalråd och ordförande i teknik- och fastighetsförvaltningen.

Cykelväg leds om under byggtiden

En tillfällig gång- och cykelväg kommer att byggas och den befintliga gång- och cykelvägen leds om så att gång- och cykeltrafik kan passera arbetsområdet under hela byggtiden. Planen börjar byggas i maj och den ska vara klar i augusti 2023. Entreprenören som bygger är Skanska.

Sidan publicerad: 2023-05-10

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?