Bowlingkäglor

Hyresgäst sökes till bowlinghallen i Sundsta idrottshus

Karlstad kommuns kultur- och fritidsförvaltning söker ny hyresgäst till bowlinghallen i Sundsta idrottshus. Är du den som för den 50-åriga traditionen vidare?

Sedan 70-talet har det erbjudits bowling för Karlstadsbor och tillresta i Sundsta idrottshus. I huvudsak har målgruppen varit föreningsliv, såväl barn och unga som vuxna, samt intresserade Karlstadsbor. Då den senaste hyresgästen har lämnat verksamheten söker vi nu efter en ny entreprenör som vill driva verksamheten vidare.

Intresseanmälan

Som intressent ber vi dig om en formell intresseanmälan som beskriver dina målsättningar med att bedriva bowlingverksamheten samt hur ditt företag kan bidra till bowlingföreningslivets utveckling i Karlstad.

Intresseanmälan ska skickas till Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad. Anmälan ska vara märkt "Bowlinghall" och vara oss tillhanda senast den 20 juni 2023.

Följande uppgifter ska besvaras i intresseanmälan:

 • Företagsnamn.
 • Organisationsnummer.
 • Kontaktperson och kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om ägare och ägarfördelning.
 • Företagspresentation (uppgifter om företaget och dess verksamhet).
 • Beskrivning av företaget och ledande befattningshavares erfarenhet av att driva bowlingverksamhet.
 • Framtida målsättningar med verksamheten.
 • Hur verksamheten avser att bidra till bowlingföreningslivets utveckling i Karlstad.
 • Anbud till årshyra.

Alla efterfrågade uppgifter ska lämnas. Om uppgifter saknas kan det leda till att anbudet förkastas. Anmälningar inlämnade efter utsatt tid kommer inte att antas.

Förutsättningar för intresseanmälan

 • Tidigare erfarenhet av att driva bowlingverksamhet, eller verksamhet som hyresvärden bedömer likvärdig.
 • Tidigare erfarenhet av att bedriva näringsverksamhet.
 • För att ingå avtal ska hyresgästen har en god ekonomisk ställning samt ha fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.
 • Kommunens villkor för uthyrningen framgår av avtalsförslag. Villkoren bör accepteras. Eventuella reservationer mot villkoren ska framgå i intresseanmälan och kan medföra att intresseanmälan förkastas utan särskilt meddelande.

Sekretess

Observera att en intresseanmälan som inkommer till Karlstads kommun blir en allmän handling i enlighet med tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Om en intressent anser att någon del i intresseanmälan omfattas av sekretess ska detta anges samt motiveras. En sekretessprövning kommer då att göras.

Lokal och hyra

Lokalytan uppgår till ungefär 800 m2 och innefattar förutom åtta bowlingbanor även cafeteria, omklädningsrum och biytor. Lokalen har under de senaste åren renoverats och underhållits för att uppfylla gällande standard. Bland annat har samtliga banor renoverats, nya möbler köpts in och ett nytt scoringsystem installerats under 2019.

Här hittar du planlösningen för lokalen:

En överblick över planlösningen för Bowlinghallen i Sundsta idrottshus

Planlösning Sundsta

Entré

Entréyta från Drottning Kristinas väg.
Orange yta delas med andra verksamheter i anläggningen.
Grön yta är hyresgästen.

Planlösning Sundsta bowlinghall

Bowlinghall

Bowlinghall med tillhörande omklädnings-, maskin-, personal- och caférum.

Notera att vissa avvikelser kan förekomma i ovanstående illustrationer.

Val av hyresgäst

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt när det gäller val av hyresgäst. Hyresavtal kommer endast att tecknas med en juridisk person.
Förvaltningen förbehåller sig rätten att förhandla med en eller flera intressenter.
Förvaltningen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga intresseanmälningar.

Dokument

Frågor

Vid frågor kontakta:
Stephan Hammar 054-540 00 00, stephan.hammar@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024