Teaterföreställning
Okänd

Nu är det dags att söka Britta och Alvar Anils stipendium

Anilstipendiet ska stimulera och stötta teaterstuderande ungdomar från Värmland. Sista ansökningsdag 1 september. Stipendiet delas ut den 6 oktober varje år.

Kriterier

  • Du studerar teater, företrädesvis på eftergymnasial nivå. Med teater avses såväl tal som sång och dans
  • Du fyller högst 25 år i år
  • Du är född och/eller uppvuxen i Värmland

Tid för ansökan

Senast 1 september ska ansökan vara inkommen till kultur- och fritidsförvaltningen.

Läs mer om stipendiet och hur du söker.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 April 2024