Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu kan du söka pengar ur Ejnar Lindhs fond

Fram till och med 15 oktober kan du söka pengar till kulturprojekt eller annan kulturverksamhet som är till nytta för Karlstads innevånare..

Fonden ska användas till "allmännyttiga, företrädesvis kulturella ändamål i staden". Förening, organisation eller enskild person som har en verksamhet eller ett projekt med ett kulturellt ändamål som gagnar Karlstads innevånare kan söka pengar ur fonden.

Sidan publicerad: 2023-09-27

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?