Sola i Kallsta

Nu kan du söka pengar ur Ejnar Lindhs fond

Fram till och med 15 oktober kan du söka pengar till kulturprojekt eller annan kulturverksamhet som är till nytta för Karlstads innevånare..

Fonden ska användas till "allmännyttiga, företrädesvis kulturella ändamål i staden". Förening, organisation eller enskild person som har en verksamhet eller ett projekt med ett kulturellt ändamål som gagnar Karlstads innevånare kan söka pengar ur fonden.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 April 2024