Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Kulturstipendium till Gustaf Frödings minne

Nu kan du söka eller nominera någon till Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne. Ansökan ska vara inkommen senast 31 oktober 2023.Sidan publicerad: 2023-09-28

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?