Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utomhus vid skogsdunge. Barn leker med träbrickor på ställning
Jessica Sjöstedt

Jessica Sjöstedt

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Kronoparksskogen - ett friluftsområde för rörelseglädje och fantasi

Ett nytt grillhus med grillspett, ett vindskydd med sittplatser, en sagostig med sagotron och en motorikbana är några av de saker som gjorts i Kronoparksskogen efter önskemål från barn- och unga i området.

- Friluftsområden som det här på Kronoparken med inslag av olika aktivitetsytor kan lägga grunden för att barn och unga blir trygga och bekväma med att röra sig i naturmiljöer. Dessutom är det extra kul att barn- och unga har kommit med önskemål om hur vi kan utveckla den här platsen, säger Robert Halvarsson (MP),ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

En satsning på friluftsliv

Investeringarna i Kronoparksskogen grundar sig delvis på ett uppdrag från kommunfullmäktige 2021 om att förstärka aktivitets- och äventyrsytor för träning, lek och friluftsliv med fina naturvärden.

- Den här satsningen möjliggöra att fler kan ta sig ut i naturen i sitt närområde för att uppleva och utforska. Det är även ett sätt att uppmuntra till nyfikenhet och rörelseglädje, säger Monika Bubholz (MP), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

Fler aktivitetsytor i Kronoparksskogen

Kronoparksskogen är ett populärt friluftsområde som används av Karlstadsbor i alla åldrar. Sedan tidigare har det funnits elljusspår på platsen och för att göra området ännu härligare har det byggts:

  • Grillhus med grill och roterande grillspett under tak
  • Stort vindskydd med sittplatser och tak, vilket också skapar möjlighet för uteundervisning
  • En 300 meter lång sagostig som ligger längs en befintlig stig från Klasmossens Ip till elljusspåret
  • En sagoplats med en tron med små sittplatser, en ugglestaty i trä och kryptunnel i trä, balansstolpe, träinstrument
  • Ett naturmemory och motorikbana i närheten av grillplatsen

 

Sidan publicerad: 2023-11-23

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?