Utomhus vid skogsdunge. Barn leker med träbrickor på ställning
Jessica Sjöstedt

Kronoparksskogen - ett friluftsområde för rörelseglädje och fantasi

Ett nytt grillhus med grillspett, ett vindskydd med sittplatser, en sagostig med sagotron och en motorikbana är några av de saker som gjorts i Kronoparksskogen efter önskemål från barn- och unga i området.

- Friluftsområden som det här på Kronoparken med inslag av olika aktivitetsytor kan lägga grunden för att barn och unga blir trygga och bekväma med att röra sig i naturmiljöer. Dessutom är det extra kul att barn- och unga har kommit med önskemål om hur vi kan utveckla den här platsen, säger Robert Halvarsson (MP),ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

En satsning på friluftsliv

Investeringarna i Kronoparksskogen grundar sig delvis på ett uppdrag från kommunfullmäktige 2021 om att förstärka aktivitets- och äventyrsytor för träning, lek och friluftsliv med fina naturvärden.

- Den här satsningen möjliggöra att fler kan ta sig ut i naturen i sitt närområde för att uppleva och utforska. Det är även ett sätt att uppmuntra till nyfikenhet och rörelseglädje, säger Monika Bubholz (MP), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

Fler aktivitetsytor i Kronoparksskogen

Kronoparksskogen är ett populärt friluftsområde som används av Karlstadsbor i alla åldrar. Sedan tidigare har det funnits elljusspår på platsen och för att göra området ännu härligare har det byggts:

  • Grillhus med grill och roterande grillspett under tak
  • Stort vindskydd med sittplatser och tak, vilket också skapar möjlighet för uteundervisning
  • En 300 meter lång sagostig som ligger längs en befintlig stig från Klasmossens Ip till elljusspåret
  • En sagoplats med en tron med små sittplatser, en ugglestaty i trä och kryptunnel i trä, balansstolpe, träinstrument
  • Ett naturmemory och motorikbana i närheten av grillplatsen

 

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024