Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ungdomar spelar beachwolleyboll

Karlstad är årets breddidrottskommun

Tidningen Sport & Affärer ger Karlstad utmärkelsen årets breddidrottskommun 2023. I samma ranking placerar vi oss även som sjätte bästa idrottskommun i Sverige.

Igår publicerade tidningen Sport och Affärer listan på Sveriges främsta idrottskommuner och Karlstads kommun tog hem första platsen inom breddidrott.

– Detta är ett kvitto på allt det goda arbete som sker inte bara genom Karlstads kommun, utan genom det idrottsliga föreningslivet, säger Robert Halvarsson (MP), ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun.

–Föreningslivet gör ett engagerat arbete för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid, framför allt för barn och unga. Karlstad har genom åren legat i topp inom detta område. Den här utmärkelsen ger säkerligen extra energi för att fortsätta det arbetet även i framtiden, säger Stephan Hammar, verksamhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen.

Motivering:

”Med stöd av en omfattande anläggnings- och arenasatsning arbetar Karlstad för en inkluderande och modern idrottskultur. Arbetar aktivt för att öka nyttjandegraden av alla idrottsanläggningar med fastställda ambitioner om kommuninvånarnas avstånd till idrottshallar och spontanaktivitetsytor. Arbetar framgångsrikt med ”idrottsskolor” där ungdomar efter skoltid erbjuds att prova på olika idrotter utan kostnad”.

 

 

 

Sidan publicerad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?