Staty av kvinna bakifrån på stor gräsyta.
Annica Granlund

Startskottet för medborgardialog om Wennbergsparken

Karlstads kommun vill veta vad du vill göra i Wennbergsparken i Viken. Genom medborgardialog från 6 till 30 april kan du tycka till om hur parken ska utvecklas.

Wennbergsparken anlades på 1930-talet och är en så kallad stadsdelspark i s Viken. Parken har genomgått vissa förändringar under åren men i det stora hela finns mycket av den ursprungliga parken kvar. Under de senaste åren har parken påverkats av två stora markarbeten, anläggande av dagvattenledning och bygget av Vikenförbindelsen. Nu är det är dags att ge Wennbergsparken ett lyft som helhet.

- Vi vill knyta ihop hela parken på ett bra sätt och frågar därför Karlstadsborna vad de vill göra i parken. Vad är det som de saknar idag?, säger Louise Thyberg, landskapsarkitekt.

Träffa oss på plats i parken eller tyck till via digital enkät

Du kan träffa oss på plats i Wennbergsparken, prata med oss om utvecklingen och svara på enkäten i pappersformat.

Vi är på plats i Wennbergsparken vid två tillfällen:

  • 6 april klockan 11-13.30
  • 19 april klockan 15-17.30

Om du missar tillfällena i Wennbergsparken och vill svara på enkäten i pappersformat kan du göra det i receptionen i Samhällsbyggnadshuset. Receptionen har öppet vardagar klockan 8.00-16.00 och lunchstängt mellan klockan 11:30-12:30 för medborgare. Adressen är Gustaf Lovéns gata 30, 652 26 Karlstad.

Varför medborgardialog?

Ett av de övergripande målen i Karlstads kommuns strategiska plan är att Karlstad ska vara en inkluderande och demokratisk kommun. Det handlar bland annat om att ta tillvara kommuninvånarnas kunskaper och erfarenheter.

- Vi vill ta vara på Karlstadsbornas kunskaper och erfarenheter. Det är de som faktiskt använder parken. Vi vill att den ska användas av fler framöver. Det är viktigt att tänka på att resultatet från medborgardialogen är rådgivande. I den slutgiltiga gestaltningen av parken så behöver det göras avvägningar, prioriteringar och bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv och mot kommunens mål, säger Louise Thyberg, landskapsarkitekt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024