Boende för funktionsnedsatta

Boende för vuxna

Alla människor behöver ett hem där man kan känna sig trygg. Det betyder mycket att ha ett boende som man kan kalla sitt eget. I en bostad med särskild service för vuxna ger vi dig stöd och omvårdnad utifrån dina behov.

Du får stöd i praktiska sysslor som till exempel att laga mat och städa din lägenhet. Du får också stöd i fritidsaktiviteter och du har möjlighet till minst en självvald aktivitet i veckan. Du väljer själv om du vill delta i gemensamma aktiviteter.

Gruppbostad eller servicebostad

Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. På gruppbostaden får du en egen lägenhet i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. Personal finns i gruppbostaden hela dygnet.

En gruppbostad består av 4-6 lägenheter i samma byggnad. Du får en egen lägenhet i gruppbostaden. Du har också tillgång till gemensamma utrymmen.

Läs mer om hur det är att bo på en gruppbostad.

Behöver du lite mindre stöd kan servicebostad passa dig bra. En servicebostad består av 6-12 lägenheter i ett trapphus eller ett bostadsområde.  Du har en egen lägenhet och i närheten finns tillgång till personal- och gemensamhetslägenhet.

Du erbjuds aktiviteter i gemensamhetslägenheten efter dina behov. Det är dina behov som styr när personal finns i servicebostaden. Vanligast är att det finns personal från eftermiddag till påföljande morgon, samt på helger. Du kan också få kontakt med personal nattetid.

Läs mer om hur det är att bo på en servicebostad.

Så här gör du för att ansöka om gruppbostad eller servicebostad

Du kan ansöka om gruppbostad eller servicebostad via blankett eller genom att göra en e-tjänstansökan direkt på hemsidan. Du kan också vända dig till kommunens LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via god man/förvaltare.

Ansök om bostad med särskild service för vuxna via e-tjänst.

Ansök via blankett

För att ansöka om gruppbostad eller servicebostad via blankett fyller du i formuläret "Ansökan om LSS insatser" och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om insatser LSS

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till kommunen gör LSS-handläggaren en utredning. När den är klar får du ett beslut där det står om du kommer att få boende för vuxna (bifall) eller inte (avslag).

Om du beviljas bostad med särskild service ska du få ett erbjudande om plats inom tre månader. Du kan lämna önskemål om vilket eller vilka boenden du helst vill flytta till.

En del boenden har specifika inriktningar;

  • boende för personer med autism
  • boende för personer med hörselnedsättning
  • boende med inriktning på äldreproblematik.

Vi försöker alltid, i möjligaste mån, erbjuda dig en plats på något av de boenden som du önskat och som kan tillgodose dina behov.

Hitta och jämför alla servicebostäder.

Hitta och jämför alla gruppbostäder.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Detta får du betala

Du betalar din mat och hyra för lägenheten. Som mest kan hyran vara 5600 kronor i månaden. Hur stor hyran är beror till exempel på hur stor lägenheten är och om det också finns gemensamma ytor som du kan använda. Du kan ansöka om bostadsbidrag hos försäkringskassan.

Du inreder din lägenhet med egna möbler och tillhörigheter. Du betalar även egen hemförsäkring.

Om du behöver särskild bostadsanpassning, på grund av din funktionsnedsättning, kontakta arbetsterapeut på telefonnummer
054-540 00 00.

Uppdaterad den