Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätt

På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om frågor som rör barnens situation vid föräldrars separation eller skilsmässa. Du får även hjälp kring frågor om vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner.

Familjerättsenheten handlägger familjerättsfrågor för invånare i Karlstads, Hammarö och Kils kommuner.

Kontakta familjerätt:

Telefon

Kontaktcenter: 054-540 00 00. Familjerätt har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag 9-10.

Kontaktcenter kan ge en allmän information om familjerättsfrågor, dit kan du ringa varje vardag mellan kl 8-16.30.

Besöksadress

Våxnäsgatan 10.

Postadress

Karlstads kommun, Arbetsmarknads och socialförvaltningen, Familjerättsenheten, 651 84 Karlstad.

Uppdaterad den