Handikapp, funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS kan du få ett beslut om att delta i daglig verksamhet. I Karlstads kommun finns det ungefär 20 olika gruppverksamheter och därtill har vi samarbeten med olika företag. 

I daglig verksamhet finns det olika uppgifter och aktiviteter, till exempel:

  • sortering och paketering
  • vaktmästeriliknande sysslor
  • bild och form
  • musik och teater
  • serviceuppgifter
  • caféverksamhet.

Tre former av daglig verksamhet

Vilken form av daglig verksamhet du kan få beror på dina förmågor och vilket stöd du behöver, samt vilka platser som finns lediga. Du kan alltid lämna önskemål om vilken eller vilka dagliga verksamheter du helst vill ha. Några av verksamheterna riktar sig specifikt till personer med autismspektrumtillstånd.

Vi försöker, i möjligaste mån, att erbjuda dig en plats på den dagliga verksamheten som du önskat. 

I filmerna nedan kan du jämföra och lära dig mer om de olika formerna av daglig verksamhet. 

1. Gruppverksamhet

Runt om i Karlstad finns gruppverksamheter med olika inriktningar som kan matchas utifrån dina intressen. Här kan du vara oavsett om du har små eller stora behov av stöd. På gruppverksamheterna finns personal som stöttar, vägleder och ser till att det finns meningsfulla uppgifter för dig att utföra. Här kan du läsa mer och jämföra våra olika gruppverksamheter

2. Företagsgrupp

På ett tiotal företag i Karlstad finns daglig verksamhets företagsgrupper. Du kan ha daglig verksamhet i en företagsgrupp om du har små till medelstora behov av stöd och är relativt självständig.

I den här formen av daglig verksamhet ingår du i en grupp och en handledare, personal anställd av Karlstads kommun, ser till att alla har det bra och vet vad som ska göras. Läs mer och jämför företagsgrupper.

3. Företagsplats

Om du har mindre behov av stöd och är självständig i din vardag så kan du få daglig verksamhet på ett företag. Då stöttar du verksamheten med vissa uppgifter. På företaget finns en utsedd handledare som ansvarar för dina uppgifter. I filmen nedan kan du se hur det är att ha företagsplats.

Hitta och jämför alla dagliga verksamheter

Ansök om daglig verksamhet

Du kan ansöka om daglig verksamhet genom att göra en ansökan via en e-tjänst eller fylla i en blankett.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via vårdnadshavare, god man eller förvaltare. 

Ansök om daglig verksamhet via e-tjänst.

Ansök via blankett

För att ansöka om daglig verksamhet via blankett fyller du i formuläret:

Ansökan om insatser LSS och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Du kan också kontakta din LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Vad händer när jag skickat min ansökan?

När din ansökan har kommit in till kommunen gör LSS-handläggaren en utredning. Inom tre månader får du ett beslut där det står om du kommer att få daglig verksamhet (bifall) eller inte (avslag).

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Du som får ett beslut på daglig verksamhet

När du får ett beslut om daglig verksamhet blir du kontaktad av en verksamhetssamordnare. Verksamhetssamordnaren hjälper dig att få en plats som passar dig utifrån dina intressen och behov av stöd.

För att det ska bli så bra som möjligt för dig har du först en prövoperiod. Det är för att se om platsen stämmer överens med dina behov. Ibland kan det innebära att du kan få byta plats. 

Hitta och jämför alla dagliga verksamheter.

Resor

Om du har behov av stöd att ta dig till och från daglig verksamhet kan du söka hjälp med transport via verksamhetssamordnarna. Transport är till för personer med funktionsnedsättning som inte kan åka kommunalt eller på egen hand ta sig till och från daglig verksamhet.

Transporten utförs av taxiutbildad personal vid teknik och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun. För att få beslut om transporthjälp görs först en funktionsbedömning.

Ersättning och kostnader

Daglig verksamhet är inte ett arbete. Du får inkomst via försäkringskassan i form av aktivitetsersättning eller sjukersättning. De dagar du är på daglig verksamhet registreras din närvaro. Du får en mindre summa pengar i slutet av varje månad som kallas habiliteringsersättning.

Ersättningen är inte en lön och räknas inte som inkomst när du ska deklarera.

Du kan läsa mer om aktivitetsersättning och sjukersättning på Försäkringskassans hemsida.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättningen är 53 kronor per dag om du deltar på daglig verksamhet fyra timmar eller mer. Om du deltar på daglig verksamhet mindre än fyra timmar är ersättningen 37 kronor per dag.

Matkostnad

Lunchen och resorna till och från daglig verksamhet betalar du själv.

Om du vill beställa lunch kan du göra det till en kostnad av 69 kr/ dag eller välja att ta med egen matlåda.

Resor till och från daglig verksamhet med buss eller transport

Du som klarar att åka buss köper lämpligt busskort från Karlstadsbuss. Om du har förmånsintyg från Försäkringskassan har du möjlighet att åka på seniorbiljett.

På Karlstadsbuss webbplats hittar du aktuella biljettpriser.

Resor till och från daglig verksamhet med Värmlandstrafik

Originalkvittot ska lämnas in tillsammans med närvarolistan. Mellanskillnaden av summan på kvittot och kostnaden för Karlstadsbuss månadskort utbetalas till dig. Närvaron måste dock uppgå till minst 8 dagar på en 4 veckors period för att mellanskillnaden ska betalas ut.

Uppdaterad den