Kontakta hemtjänsten

Här hittar du enheternas kontaktuppgifter till kommunens och Attendos hemtjänst.

Kontaktuppgifter kommunens hemtjänst

Verksamhetsområden: Orrholmen samt del av Tullholmen och Viken.

Enhetschef, telefon: 054-540 61 72

Gruppledare Viken 1, telefon: 054-540 62 69

Hemtjänstgrupp Viken 1, telefon: 054-540 57 26 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Gruppledare Viken 2: 054-540 62 47

Hemtjänstgrupp Viken 2, telefon: 054-540 57 27 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Adress till båda grupplokalerna: Drottninggatan 45, 65225 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområden: Våxnäs, Gustavsberg, Hagalund och Kasernhöjden.

Kontakt

Enhetschef telefon: 054-540 56 44

Gruppledare telefon: 054-540 55 30

Hemtjänstgrupp telefon: 054-540 60 70 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Adress till grupplokal: Låglandsgatan 8, 653 44 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområden: Vålberg, Älvenäs, Åstorp, Segerstad och Edsvalla.

Enhetschef, telefon: 054-540 60 54

Gruppledare, telefon: 054-540 62 84

Hemtjänstgrupp Vålberg telefon: 054-540 57 49 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Adress till grupplokal: Teknikvägen 1, 660 50 Vålberg.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområden: Herrhagen, Haga Lamberget, Vågmästaren, inre hamn, Redartorget, Stagnellsgatan.

Enhetschef, telefon: 054-540 6017

Gruppledare Herrhagen, telefon: 054-540 56 93

Gruppledare Haga, telefon: 054-540 2058

Adress: Verkstadsgatan 20, 652 19 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95 eller 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområden: Hagaborg, Sundsta,Norrstrand, Sjöstad, Heden.

Enhetschef, telefon: 054-540 19 62

Gruppledare Norrstrand/Sundsta, telefon: 054-540 56 03

Gruppledare Hagaborg, telefon: 054-540 59 26

Adress: Hagaborgsgatan 13, 654 62 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Kronoparken, Frödingshöjd, Alster, Välsviken, Norra och Södra Kroppkärr.

Enhetschef, telefon: 054-540 57 01

Gruppledare, telefon: 054-540 57 11

Adress: Kronoparksgruppen: Jakthornsgatan 2–4, 656 32 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Molkom med omgivning, Älvsbacka, Östanås, Sutterhöjden, Blombacka, Örtenområdet.

Enhetschef, telefon: 054-540 65 20

Gruppledare, telefon: 054-540 62 72

Adress: Grupp Molkom, Skolgatan 3, 660 60 Molkom.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Färjestad, Rud, Ulvsby, Vallargärdet, Edsgatan, Stockfallet, Långtäppan, Järpetan, Jägartorget, Ulvsby och Lorensberg.

Enhetschef Rud, telefon: 054-540 39 09

Gruppledare Rud, telefon: 054-540 62 46

Enhetschef Färjestad, telefon: 054-540 57 53

Gruppledare Färjestad, telefon: 054-540 62 49

Adress: Rudsgårdsvägen 4, 654 66 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Skåre, Råtorp, Stodene, Ilanda, Hertzöga och Grava-Rud.

Enhetschef, telefon: 054-540 64 11

Gruppledare, telefon: 054-540 62 70

Adress: Fjärrviksvägen 2 Skåre, 653 50 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Skattkärr, Göstahult, Busterud, Jäverön och Väse.

Enhetschef, telefon: 054-540 28 73

Gruppledare, telefon: 054-540 57 13

Adress Skattkärr: Andstigen 13, 656 72 Skattkärr.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Tingvallastaden, Kvarnberget, Sommaro och Marieberg

Enhetschef, telefon: 054-540 60 72

Gruppledare Centrum, telefon: 054-540 55 34

Gruppledare Kvarnberget, telefon: 054-540 20 72

Adress: Drottninggatan 45, 652 25 Karlstad.

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Bellevue, Romstad, Strand, Klara, Knappstad, Dingelsundet, Hultsberg, Henstad, Bergvik, Zakrisdal, Skutberget, Knappstad och Björkås.

Enhetschef, telefon: 054-540 57 23

Gruppledare, telefon: 054- 540 60 89

Adress: Ventilgatan 5 D, 653 44 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Färjestad, Järpetan, Jägartorget, Anneberg, Nedre Rud, Rudsgårdsvägen 4a, Rudsberget och Grava/Rud.

Enhetschef, telefon: 054-540 57 53

Gruppledare, telefon: 054- 540 62 49

Adress: Rudsgårdsvägen 4, 654 66 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Verksamhetsområde: Orrholmen, inre hamn, Tullholmen, Kanikenäset och Resurscentrum.

Enhetschef, telefon: 054-540 55 46

Gruppledare, telefon: 054- 540 80 38

Adress: Rosenbadsgatan 2 C, 652 26 Karlstad

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Serviceenhet (städ och fixarservice)

Enhetschef telefon: 054-540 28 74
Gruppledare telefon: 054-540 24 75
Adress: Kolvgatan 7

Kontaktuppgifter till privata utförare

Verksamhetsområden: Norrstrand och Sundsta.

Adress: Hantverkaregatan 1, Karlstad
Telefon: 054-14 86 92

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Verksamhetsområden: Herrhagen, Lamberget, Tormestad, Örsholmen, Centrum, Orrholmen, Haga, Marieberg, Kvarnberget, Sommaro och Viken.

Adress: Babordsgatan 1, Karlstad
Telefon: 054-14 86 92

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Verksamhetsområden: Rud, Norra Kroppkärr, Lorensberg, Stockfallet, Edsgatan, Kronoparken, Södra Kroppkärr, Heden, Järpetan, Sjöstad, Färjestad, Långenäs och Granhult.

Adress: Rudsgårdsvägen 4, Karlstad
Telefon: 054-14 86 92

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Verksamhetsområden: Våxnäs, Klara, Gruvlyckan, Strand, Romstad, Bellevue, Björkås, Henstad, Hultsberg, Hagalund, Gustavsberg, Råtorp, Skåre, Älvåker, Bergvik, Skutberget, Zakrisdal och Gräsdalen.

Adress: Petersbergsgatan 19, Karlstad
Telefon: 054-14 86 92

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Enhetschef telefon: 054-540 19 48
Gruppledare telefon: 054- 540 13 00
Servicetelefon: 054-540 57 69
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 21.30–06.45.

Enhetschef telefon: 054-540 57 24
Gruppledare telefon: 054-540 46 95
Adress: Kolvgatan 7, 653 41 Karlstad

Taggar för sidan

Stöd i hemmet

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

13 Juni 2024