Kontaktperson

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och saknar ett socialt nätverk kan ansöka enligt socialtjänstlagen (SoL) om att få en kontaktperson.

Kontaktperson kan vara en insats för dig som behöver hjälp och stöd med att:

  • bryta isolering
  • initiera fritidsaktiviteter

Ansökan om kontaktperson gör du till biståndsbedömare som sedan gör en behovsutredning. Biståndsbedömare utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina individuella behov och insatsen beviljas när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Taggar för sidan

Äldre

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023