Ledsagare

Du som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att delta i kultur- och fritidsaktiviteter utanför hemmet kan ansöka enligt socialtjänstlagen (SoL) om att få en ledsagare.

Ledsagning kan vara en insats för dig som behöver hjälp med att ta dig till eller delta i aktiviteter utanför hemmet.

Ansökan om ledsagning gör du till biståndsbedömare som sedan gör en behovsutredning. Biståndsbedömare utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina individuella behov och insatsen beviljas när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Taggar för sidan

Äldre

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

22 Juli 2024