Boutredning

När någon avlider och tillgångarna i dödsboet inte täcker begravningskostnaden eller andra kostnader kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden.

Kontakta våra boutredare

Annmarie Larsson. Telefon: 054-540 51 44.
E-post: annmarie.larsson@karlstad.se

Jessica Sondell. Telefon: 054-540 50 96.
E-post: jessica.sondell@karlstad.se

Besöksadress: Handelsgatan 1.

Dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än kostnaderna i samband med begravningen kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Du som är företrädare för dödsboet kontaktar arbetsmarknads- och socialförvaltningens boutredare för att få hjälp med det. Du behöver göra anmälan senast två månader från dödsdagen.

Om du är osäker kan du ta kontakt med boutredarna för att få råd.

Taggar för sidan

Dödsfall och begravning

Sidan uppdaterad: 2024-05-24

22 Juli 2024