Du som behöver god man

Behöver du hjälp med att sköta din ekonomi eller ta tillvara dina rättigheter, på grund av ditt hälsotillstånd? Då kan du kan ansöka om att få en ställföreträdare, det vill säga en god man eller förvaltare.

Kontakta oss

Telefontider

Måndag klockan 13.00 – 14.30
Tisdag, torsdag och fredag klockan 9.00 – 11.00
Ring Kontaktcenter på 054-540 00 00 så kopplar de dig till oss.

E-post

ofn@karlstad.se

Postadress

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
651 84 Karlstad

Besöksadress

Drottninggatan 30, ingång via Trygghetscenter.

Receptionen är öppen 09.00–15:00 (lunchstängt 12.00–12.30). Under öppettiderna kan du lämna och hämta handlingar. Övriga besök efter överenskommelse.

Det här hjälper en god man till med

En god man stödjer dig med att betala räkningar, ha kontakt med myndigheter och se till att du får rätt vård. Du kan också få hjälp med din ekonomi och i kontakt med kronofogden och inkassoföretag.

På rfs.se kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du om god man

För att få god man säger lagen att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp. Personer med demenssjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra psykiska funktionsnedsättningar kan till exempel få god man.

Egen ansökan

För att göra en egen ansökan fyller du i blanketten Ansökan om god man eller förvaltare som du hittar högst upp på sidan och skickar den till:

Värmlands tingsrätt
Box 188
651 84 Karlstad

Ansöka åt en nära anhörig

Anhöriga kan också göra en ansökan för en nära anhörigs räkning. Använd samma blankett.

Hjälp med att ansöka

Har du en kontakt inom kommunen, till exempel biståndsbedömare, LSS-handläggare, socialsekreterare eller liknande kan de hjälpa dig att ansöka om god man eller förvaltare. Hen gör då en anmälan till överförmyndarnämnden om att det finns ett behov av god man eller förvaltare. Det ingår i dessa personers jobb att anmäla till överförmyndaren.

Alternativ till god man eller förvaltare

Genom anhörigbehörighet kan nära anhöriga hjälpa varandra med vardagsekonomiska
frågor utan att behöva fullmakt.

Företräda anhörig utan att vara god man.

Frågor och svar om att ha god man eller förvaltare

När någon är i behov av en ställföreträdare kan det antingen vara en god man eller en förvaltare.

Godmanskap

Vid ett godmanskap behåller personen sin rättshandlingsförmåga och kan själv ingå olika avtal och bestämma hur dina pengar ska användas. Ett godmanskap är ett samarbete mellan personen och den gode mannen. I viktiga frågor måste gode mannen ha personens samtycke innan någon åtgärd.

Förvaltarskap

Vid förvaltarskap förlorar personen sin rättshandlingsförmåga. Hen kan då i regel själv inte ingå avtal eller bestämma över sina pengar, men undantag finns. För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att personen utför skadliga rättshandlingar. Exempelvis skuldsätter sig eller slösar bort sina pengar.

Gode män eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget. De har också rätt till ersättning för utgifter som de haft för att utföra uppdraget. Ersättning betalas ut i form av ett arvode som baseras på gällande prisbasbelopp (pbb). Bedömningen av arvodets storlek görs utifrån den årsräkning och redogörelse för utfört uppdrag som lämnas in varje år, samt ärendets karaktär och omfattning.

Ett exempel:

En äldre person bor på ett äldreboende och har tillsyn dygnet runt. Hen har inga tillgångar utöver det normala. Hen har ett transaktionskonto, sparkonto och eventuellt ett annat sparande i exempelvis fonder. Gode mannen besöker huvudmannen, det vill säga den som får hjälp av god man, 1-2 gånger per månad. Gode mannen betalar räkningar, deklarerar och deltar i något/några möten per år för huvudmannens räkning. Det finns inga insatser som kan bedömas vara utöver det vanliga.

Ett sådant uppdrag ger normalt ett arvode på:

  • 1 050 kr för bevaka rätt.
  • 5 250 kronor för förvalta egendom.
  • 5 250 kronor för sörja för person.
  • 1 050 kronor för ersättning för omkostnader.
  • Reseersättning.

Arvodesnivåerna är bruttobelopp, alltså belopp före skatt. Beloppen är baserade på procentsats utifrån gällande prisbasbelopp.

På SCB.se kan du se aktuellt prisbasbelopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Huvudregeln är att huvudmannen, det vill säga den som får hjälp av god man, betalar arvodet. Men, om huvudmannen har en skattepliktig inkomst som understiger 2,65 prisbasbelopp eller totala tillgångar under 2 prisbasbelopp betalar kommunen arvodet. Undantag från huvudregeln kan göras, exempelvis om huvudmannen har höga vårdkostnader.

Vid beräkning av inkomsten räknas skattefria ersättningar och bidrag bort. Till exempel bostadstillägg, aktivitetsersättning och habiliteringsersättning.

På SCB.se kan du se aktuellt prisbasbelopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taggar för sidan

God man, förvaltare, förmyndare

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Juni 2024