Företräda anhörig utan att vara god man

Du som vill företräda en anhörig måste inte bli god man. Det kan räcka med anhörigbehörighet.

Att företräda utan att vara god man innebär att ingen ansökan eller beslut från överförmyndarnämnden krävs. Däremot kan ett personbevis som intygar att du är anhörig behövas, när du uträttar ärenden åt den enskilde.

Frågor och svar om att företräda anhörig

Som nära anhörig har du behörighet att hjälpa till med exempelvis:

  • betala räkningar
  • teckna hemförsäkring
  • ansöka om bidrag
  • handla vissa saker
  • ansöka om stödinsatser, exempelvis hemtjänst
  • anmäla behov av vård- och omsorgsboende.

Det är viktigt att du är medveten om att den som företräder en anhörig kan bli skadeståndsskyldig. Det kan ske om hen uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar den anhörige ekonomisk skada.

Mer information om hur du kan sköta anhörigs bankärenden finns på Svenska bankföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som nära anhörig har du inte behörighet att

  • köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt
  • köpa aktier
  • ge gåvor
  • driva en process i domstol.

Taggar för sidan

God man, förvaltare, förmyndare

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

4 Mars 2024