Information till dig som är förälder till ett barn som kan ha utsatts för brott

Till Barnahus Värmland kommer barn upp till 18 år som ska förhöras av polis. Om ett barn misstänks ha varit utsatt för våld i nära relation, sexuella övergrepp eller andra allvarliga brott får barnet komma hit.

Så fungerar det på Barnahus

Barnahus är en plats där polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvården samverkar kring barnet. Lokalerna är barnanpassade och de som träffar barnet är speciellt utbildade för att jobba med barn i svåra situationer.

Syftet med barnahus är att barnet ska får vara i centrum för utredningen i en trygg och barnvänlig miljö. Barnet ska inte behöva slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte behöva upprepa sin berättelse alltför många gånger.

Polisen och socialtjänsten gör olika saker

När det finns misstanke om att barn utsatts för brott har socialtjänsten och polisen olika ansvarsområden.

Socialtjänsten utreder barnets behov av skydd och stöd och polisens uppgift är att utreda brott. De här utredningarna kan pågå samtidigt men är oberoende av varandra.

Förhör på barnahus

Polisen misstänker att barnet har blivit utsatt för brott.

Ibland läggs förundersökningen ner efter förhör och utredning. Detta behöver inte innebära att brott inte har skett, utan att brott inte kan styrkas.

Det beror på flera saker. Första förhöret hålls ofta utan att föräldrarna får veta det i förväg. Det är för att barnet har rätt att lämna sin berättelse till polisen utan att bli påverkad av någon annan. Det är också viktigt för att du som förälder inte ska bli misstänkt för att ha påverkat barnet innan förhöret.

Det innebär att information om förundersökningen är hemlig enligt lag. Det gör att socialtjänsten oftast inte berättar för föräldrar eller utomstående om innehållet i polisanmälan.

När barnet ska förhöras utan att du vet om det så får det en särskild företrädare. Den personen tar över ditt ansvar som vårdnadshavare i de delar som har med förundersökningen och rättegången att göra. Det är också den särskilda företrädaren som godkänner att polisen håller förhör med barnet. Den särskilda företrädaren har också rätt att till exempel bestämma att barnet ska genomgå läkarundersökningar om det behövs.

Det är tingsrätten som fattar beslut om särskild företrädare och den som får uppdraget är en advokat eller ett juridiskt ombud.

Efter förhöret på barnahus kommer du att informeras om att barnet har varit på förhör. När det framkommer uppgifter om att ett barn misstänks ha varit utsatt för brott leder det ofta till starka känslor och reaktioner både hos barnet och anhöriga. Barn kan till exempel oroa sig för vad som kommer att hända för att de berättat, eller för om någon kommer bli arg på dem.

Som förälder kan man oroa sig för hur ens barn mår eller har påverkats av det som hänt. En del föräldrar reagerar genom att bli arga eller besvikna på barnet eller på hur professionella har hanterat situationen. Det kan vara viktigt att både du och barnet får hjälp att prata om era upplevelser och hantera reaktioner för att kunna gå vidare. Socialtjänsten erbjuder stöd till de familjer som behöver det.

Har du frågor?

Om du har frågor efter förhöret kan du ta kontakt med de ansvariga utredarna på polisen eller socialtjänsten.

Taggar för sidan

Barn

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024