För mer information

Här finns länkar till myndigheters och organisationers webbplatser om familjerätt.

Sveriges domstolar

En gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Det är en kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. De arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt sätt.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till människor i olika situationer.

Bris – barnens rätt i samhället

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Här hittar du allt som är aktuellt just nu på Bris.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som arbetar för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Film: Voice of a child of divorce

Taggar för sidan

Stöd till familjen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024