Föräldrastödsteamet Tummen

Om du vill ha ha stöd för att bemöta ditt barn på ett bra sätt kan du ta kontakt med föräldrastödsteamet Tummen.

Välkommen att kontakta oss

Vi finns på Sommargatan 110, i samma hus som Barnavårdscentralen, BVC Kronoparken, på plan 2.

Titti Wincentsson - socionom
E-post: titti.wincentsson@karlstad.se
Telefon: 054-540 54 34

Eva-Lena Nordensson - socionom
E-post: eva-lena.nordensson@karlstad.se
Telefon: 054-540 85 62

Marit Bernling - leg psykolog
E-post: marit.bernling@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 57 43

Kristina Ricknell – behandlare
E-post: kristina.ricknell@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 57 09

 

Tummen vänder sig till föräldrar med barn mellan ett till sex år som bor inom BVC-områdena; Kronoparken, Rud och Västerstrand. Du kan ta kontakt med oss när du behöver råd och stöd. Du hittar telefonnummer när du klickar på kontaktknappen.

Vanliga funderingar

Alla föräldrar undrar ibland hur de ska hantera olika situationer med barnet. Som till exempel:

  • Hur kan jag göra när mitt barn blir arg, ledset eller får utbrott?
  • Hur kan jag utveckla relationen till mitt barn?
  • Hur kan jag tillgodose mitt barns behov av mat, sömn och gränssättning?
  • Hur kan jag eller vi få till det dagliga livspusslet?

Det kostar ingenting att få stöd av oss på Tummen. Som föräldrar kan ni få tre till fem samtal med stöd och råd om olika situationer i er vardag.

Tummen kan också hjälpa till och stötta i kontakten med andra verksamheter som rör din familj.

Tummen samarbetar med Familjecentralerna med bland annat föräldrautbildningar.

Föräldrastödsteamet Tummen drivs av Karlstads kommun och Region Värmland, där målet är att främja barns mående och utveckling. Teamet består av en psykolog och tre socionomer.


Taggar för sidan

Stöd till familjen

Sidan uppdaterad: 2023-08-24

3 Oktober 2023