Kommunens medlingsverksamhet

Medling innebär att den som har utsatts för brott och den som har begått brott får möjlighet att mötas och prata om det som hände tillsammans med en opartisk medlare.

Om du har frågor om medlingsverksamheten kan du kontakta fältgruppen via familjeavdelningens reception, telefonnummer: 054-540 50 20.

I Sverige ska kommunerna enlig lag erbjuda medling när den som har begått brottet är under 21 år. I Karlstad är det familjeavdelningens fältgrupp som ansvarar för medlingsverksamheten i Karlstad, i samverkan med polis och åklagare.

Vad innebär medling?

Medling betyder att du som har utsatts för brott och du som har begått brott får möjlighet att mötas. Mötet sker tillsammans med en medlare och ni får en chans att prata om händelsen, och hur ni har upplevt den. Tanken är att de negativa effekterna av brottet på så sätt ska minska.

Medlaren har en neutral roll i mötet och ska se till att det blir tryggt och säkert. Är du som har begått brottet under 21 år och har erkänt det du gjort får du erbjudande om medling. Det finns ingen nedre åldersgräns för dig som har utsatts för brottet. Mötet är frivilligt och kostnadsfritt.

För dig som har begått brott

Det är modigt att möta den person du har utsatt för brott. Att medverka till medling är ett bra sätt att ta ansvar för det du gjort. I medlingsmötet får du en chans att förklara dig och be om ursäkt. Medling kan också vara ett sätt att reda ut hur du ska förhålla dig och bemöta personen du utsatt för brott.

För dig som har utsatts för brott

Det är starkt att möta den person som utsatt dig för brott och vid en medling har du möjlighet att ställa de frågor du har om händelsen.

Du får även en möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och vilka konsekvenser det inneburit för dig.

Detta kan förhoppningsvis leda till att minska eventuell rädsla och otrygghet, samt få en förklaring till varför du utsatts för brottet.

Taggar för sidan

Stöd till barn och ungdom

Sidan uppdaterad: 2023-06-01

3 Oktober 2023