Barnahus Värmland

Hos Barnahus Värmland får barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott träffa utredare och övrig personal i en trygg och anpassad miljö.

Film till barn som ska besöka Barnahus

Vad är Barnahus Värmland?

På Barnahus finns specialister från de samverkande myndigheterna, åklagare, socialsekreterare, polis, läkare och kurator. Här görs utredningar anpassade till barnet som slipper slussas mellan myndigheter och förhöras vid flera tillfällen.

Förhören hålls i en trygg och barnvänlig miljö. I anslutning till förhörsrummet finns ett medhörningsrum där åklagare, utredare och ombud förutom att lyssna på förhöret kan ställa frågor. Detta gör att barnet inte behöver upprepa sin berättelse i onödan.

Barnahus Värmland är ett samarbete mellan länets sexton kommuner, Region Värmland, polis och åklagare. Verksamheten är bemannad av två erfarna samordnare från socialtjänsten.

Vem får komma hit?

Barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott, som övergrepp, får komma till Barnahus för att prata med polisen om saker som de varit med om.

Besöksadress

Malmtorgsgatan 4.

Porttelefon

Ring på ”Barnahus förhör” om du ska träffa polisen, övriga besök ring på ”Barnahus".

Mer information

Taggar för sidan

Stöd till barn och ungdom

Sidan uppdaterad: 2023-10-02

3 Oktober 2023