Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Servicegaranti för arbetslösa ungdomar

Är du mellan 18 och 24 år och arbetslös kan du utnyttja Karlstads kommuns servicegaranti och bli erbjuder någon form av aktivering inom en månad från det att du träffat en socialsekreterare.

Du kan vända dig till Kontaktcenter och få hjälp att boka tid hos arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Du får tid hos en socialsekreterare och enligt vår servicegaranti får du erbjudande om någon form av aktivering inom en månad efter det besöket.

Aktiveringen kan vara att du är med på jobbsökaraktiviteter, får rehabilitering eller behandling.

Sidan uppdaterad: 2023-04-28

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida