Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Din insats gör stor skillnad

För dig som vill hjälpa en medmänniska

Det finns barn, unga och vuxna i Karlstads kommun som av olika anledningar behöver stöd i vardagen. Du som privatperson kan hjälpa till och din insats är viktig. De olika uppdragen kräver olika stor insats. Vilket passar dig?

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson till barn och unga

Har du plats i hem och hjärta? Vi söker dig som kan stötta barn och unga som behöver en stabil tillvaro fylld med trygghet, värme och kärlek.

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Vill du göra en insats och stödja personer med funktionsnedsättning? Då kan ett uppdrag som ledsagare, kontaktperson, avlösare eller korttidsfamilj vara något för dig.

God man

Som god man har du ett viktigt uppdrag att hjälpa en person som har någon form av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Du ser till att personens rättigheter i samhället tas till vara.

Kontaktperson till vuxen med psykisk ohälsa

Som kontaktperson är din uppgift att stödja en människa med psykisk ohälsa och, eller socialt utanförskap utifrån den personens behov. Du kan hjälpa till att bryta isolering och ge råd och stöd i vardagen.

Kontaktperson till någon som har blivit utsatt för våld

Bli kontaktperson åt en medmänniska. Att vara kontaktperson innebär att ni träffas ett par gånger i veckan. I uppdraget kan du hjälpa till med att bryta isolering och skapa nytt nätverk, ge stöd vid myndighetskontakter och hjälpa personen att etablera sig i Karlstad.

Social gemenskap genom Frivilligcentralen

Vi förmedlar kontakt mellan Dig, som vill göra en insats och seniorer som önskar social gemenskap. Ni bestämmer när ni vill träffas och vad ni vill göra, exempelvis:

  • fika
  • promenera
  • besöka en aktivitet tillsammans

Det finns även andra uppdrag du kan ha som frivillig, till exempel:

  • högläsning på boende
  • gruppledare
  • funktionär vid olika evenemang
  • cafévärd
  • ledsagare

Ditt engagemang är frivilligt. Ekonomisk ersättning utgår ej, men att ge av sin tid ger värdefull vänskap tillbaka. Du är försäkrad när du utför ditt uppdrag och som uppmuntran bjuder vi in till trevliga aktiviteter, bland annat en frivilligfrukost varje månad. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss.

Anmäl ditt intresse

Kontakta Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller skicka ett e-post till oss där du berättar lite om dig själv och varför du vill bli frivillig.

Frivilligcentralen, vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun samverkar med Röda korset och Svenska kyrkan.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida