Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Karmgatan 31

Servicebostaden ligger i stadsdelen Våxnäs. Servicebostaden består av lägenheter i hyreshus. Verksamheten är speciellt anpassad för personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism. Servicebostaden drivs av kommunen.

Karmgatan 31
653 47 Karlstad
Telefon: 054-540 56 60
E-post: vo.fh.karmgatan31@karlstad.se

Enhetschef

Gunilla Olsson
Telefon: 054-540 55 91
E-post: gunilla.olsson2@karlstad.se

Boendemiljö

Servicebostaden består av lägenheter i hyreshus. I samma eller närliggande hus finns personal- och gemensamhetsutrymmen. Alla lägenheter har balkong. Servicebostaden är belägen i ett bostadsområde i de västra delarna av Karlstad.

Inflytande och aktiviteter

Det är du som bestämmer över ditt hem och vårt stöd anpassas utifrån dina behov och önskemål. Du får stöd i fritidsaktiviteter och du har möjlighet till minst en självvald aktivitet i veckan. Du väljer själv om du vill delta i gemensamma aktiviteter.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?