Boendestöd inom LSS

Du som fyllt 18 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller autism/autismliknande tillstånd kan ansöka om boendestöd i ditt hem.

Du ansöker om boendestöd genom att höra av dig till Kontaktcenter och fråga efter LSS-handläggare. Du kan göra ansökan själv eller tillsammans med god man eller förvaltare.

Mer om boendestöd

Du som fyllt 18 år och tillhör LSS personkrets kan ansöka om boendestöd. Boendestöd är ett stöd du kan få i ditt hem och det ska hjälpa dig att kunna klara av att bo kvar i din bostad, eller kunna flytta till en egen bostad och klara dig så självständigt som möjligt.

Om du beviljas insatsen kommer du få stödjande insatser och du ska själv vara delaktig i ditt stöd. Boendestöd kan innebära allt från vägledning, ett pedagogiskt och socialt stöd till mer praktiskt stöd.

Taggar för sidan

Funktionsnedsättning

Sidan uppdaterad: 2024-04-25

22 Juli 2024