Vill din arbetsplats ge och få en hjälpande hand?

Genom oss kan personer med funktionsnedsättning bli en extra resurs på din arbetsplats. Ett utbyte som är bra för båda parter.

Hur går det till?

Du börjar med att meddela oss att din arbetsplats kan ta emot en person. Din arbetsplats läggs då till vår lista över möjliga samarbetspartners. När vi tror att din verksamhet kan passa en person kontaktar vi dig.

Vilka uppgifter passar?

Uppgifterna varierar beroende på individens intressen och förmågor. Vanligast är enklare rutinsysslor som underlättar för företaget, till exempel varuplock, posthantering och skötsel av personalrum.

I dag har vi samarbetspartners inom allt från detaljhandel till myndighetsförvaltningar.

Vilka beviljas daglig verksamhet?

Personer som har en varaktig funktionsnedsättning – exempelvis intelektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada förvärvad i vuxen ålder.

Vad förväntas av arbetsplatsen?

En person i den ordinarie arbetsgruppen bör fungera som handledare. Handledarens uppgifter är bland annat att stötta, ta emot sjuk- och frånvaroanmälan, delta i uppföljningsmöten, signera närvarolistor och signalera till verksamhetssamordnare om något inte fungerar som planerat. Samarbetet är kravlöst och bygger på ömsesidig vilja.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Karlstads kommun. Syftet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning utifrån personers intresse och förmågor. Verksamheten är en möjlighet för Karlstads arbetsplatser att göra sociala insatser för personer med funktionsnedsättning.

Prövotid och uppföljning

I början av varje företagsplacering är en verksamhets-samordnare med personen på arbetsplatsen. Varaktigheten på denna introduktion är individuell. Efter 1–2 månader görs en utvärdering av prövotiden. Både personen och arbetsplatsen kan då tacka nej till en fortsättning. Om båda parter tackar ja fortlöper sysselsättningen utan tidsbegränsning. Verksamhetssamordnaren har kontinuerlig kontakt med deltagaren och handledaren. Arbetsplatsen förbinder sig dock inte till något. Samarbetet pågår så länge som båda parter önskar.

Närvaro och ersättningar

Personen får sin ersättning från Försäkringskassan. Ni som företag betalar ingenting. Personen uppbär även en mindre summa habiliteringsersättning från Karlstads kommun, baserat på närvaro.

Ledighet

Då personens sysselsättning inte är en anställning krävs ingen formell ledighetsansökan. Tillsammans med handledaren kommer personen överens om kommande ledigheter. Ingen habiliteringsersättning utbetalas för lediga dagar. Det är lämpligt om deltagaren tar sitt sommaruppehåll samtidigt som handledarens semester.

Arbetskläder

Ibland krävs en särskild klädsel eller skyddsutrustning på företaget. Det brukar uppskattas att bli erbjuden samma kläder som övriga i personalgruppen.
En namnbricka kan vara bra för att inte förväxlas med ordinarie personal. Detta blir ofta den enda omkostnaden för arbetsplatsen.

Om något händer?

Varje person är olycksfalls- och ansvarsförsäkrad via Karlstads kommun. Vid samarbete får alla i personalgruppen tillgång till information om vem som bör kontaktas om något oförutsett skulle inträffa.

Välkommen att kontakta oss!

Verksamhetssamordnare
Liselotte Larsson
Telefon: 054–540 56 05
E-post: liselotte.larsson@karlstad.se

Annika Hult
Telefon: 054–540 55 32
E-post: annika.hult@karlstad.se

Enhetschef
Chatrine Astemo
Telefon: 054–540 55 90
E-post: chatrine.astemo@karlstad.se

Taggar för sidan

Funktionsnedsättning

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Juli 2024