Syn- och hörselnedsättning

Du som har syn- och hörselnedsättning kan få hjälp att underlätta din vardag.

Synnedsättning

Om du har nedsatt syn kan du få hjälp av Region Värmland eller en optiker.

Hörselnedsättning

Om du har nedsatt hörsel kan kontakta Region Värmland för råd, tips och hjälp.

Taggar för sidan

Sjukvård och tandvård

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juni 2024