Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Behandlingsprogram - öppenvård

Kommunens öppenvård har behandling för dig som upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel och vill göra en förändring.

Ansök om behandling i öppenvård via Kontaktcenter

För kortare rådgivning ring: 054-540 54 17 eller mejla: behandlingsenheten@karlstad.se

Öppenvård för dig som är 25 år eller äldre

Våra behandlingsprogram:

  • Kompassen: motivations-, primärvårds- och eftervårdsgrupp. Kompassens gruppbehandling bygger på 12-stegsprogrammet.
  • Individuella samtal med fokus på förändring.
  • Haschavvänjningsprogrammet- samtalsserie för dig som röker hasch och vill sluta.
  • Återfallsprevention - en serie samtal för dig som vill få stöd i att behålla din nykterhet eller drogfrihet, enskilt eller i grupp.
  • Spelbehandling - manualbaserad samtalsbehandling för dig som vill förändra ditt spelbeteende (gäller hasardspel). Enskilt eller i grupp.
  • Par- och familjesamtal.
  • Föräldrastödssamtal - samtal för dig som är förälder och har eller har haft problem med alkohol och, eller droger.
  • Öronakupunktur.

Kortare rådgivning

Du kan också vända dig till oss för att få en kortare rådgivning och information utifrån din situation och få upp till fem samtal.

Sidan uppdaterad: 2023-05-02

Hittade du rätt information på sidan?