Behandlingsprogram i öppenvård

Kommunens öppenvård har behandling för dig som upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel och vill göra en förändring. Bland våra behandlingsprogram finns Kompassens gruppbehandling, samtal och spelbehandling.

Ansök om behandling i öppenvård via Kontaktcenter

För kortare rådgivning ring: 054-540 54 17 eller mejla: rik.behandlingsenheten@karlstad.se

Öppenvård vid missbruk eller riskbruk för dig över 25 år

Våra behandlingsprogram:

  • Kompassen: motivations-, primärvårds- och eftervårdsgrupp. Kompassens gruppbehandling bygger på 12-stegsprogrammet.
  • Individuella samtal med fokus på förändring.
  • Haschavvänjningsprogrammet- samtalsserie för dig som röker hasch och vill sluta.
  • Återfallsprevention - en serie samtal för dig som vill få stöd i att behålla din nykterhet eller drogfrihet, enskilt eller i grupp.
  • Spelbehandling - manualbaserad samtalsbehandling för dig som vill förändra ditt spelbeteende (gäller hasardspel). Enskilt eller i grupp.
  • Par- och familjesamtal.
  • Föräldrastödssamtal - samtal för dig som är förälder och har eller har haft problem med alkohol och, eller droger.
  • Öronakupunktur.

Kortare rådgivning

Du kan också vända dig till oss för att få en kortare rådgivning och information utifrån din situation och få upp till fem samtal.

Taggar för sidan

Missbruk och beroende

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

20 Maj 2024