Nexus - rådgivning och behandling för unga

Nexus vänder sig till dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol, andra droger eller spelmissbruk.

Behandlingskonsulenter på Nexus:

Morgan Berg: 054-540 52 59. E-post: morgan.berg@karlstad.se

Lisa Hagström: 054-540 54 48. E-post: lisa.hagstrom@karlstad.se

Jonas Svedberg: 054-540 85 79. E-post: jonas.svedberg@karlstad.se

Linda Hultgren: 054-540 52 61. E-post: linda.hultgren@karlstad.se

Besöksadress

Västra Torggatan 18, 2 trappor. Ingång från gågatan bredvid hemslöjdsbutiken.

Behandlingar

På Nexus kan du få kognitiv beteendeterapi (KBT), motivationssamtal, cannabis-samtal, avvärnjningsprogram (HAP) och återfallsprevention. Är du över 18 år kan du få fem samtal på Nexus för att prata om problemen. För att fortsätta efter det behöver en socialsekreterare gå igenom dina behov med dig och fatta beslut om det.

Du är välkommen att kontakta oss för att få information om vår verksamhet. Kontaktuppgifter finns under knappen Kontakt högre upp på sidan.

Taggar för sidan

Missbruk och beroende

Sidan uppdaterad: 2023-09-13

5 Oktober 2023