Ensamkommande barn och unga

Karlstads kommun tar emot ensamkommande barn och unga under 18 år som kommer till Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig. De kommer antingen som asylsökande eller genom kvotmottagande.

Det är socialtjänstlagen som styr det ansvar den kommun har som tar emot ensamkommande barn och unga och innebär att kommunen:

  • utreder barnets behov,
  • fattar beslut om insatser,
  • ordnar ett lämpligt boende för stöd och omsorg,
  • ser till att barnet får gå i skola.

Socialtjänsten utreder vilka insatser barnet behöver. I Karlstad används bedömningssystemet Barns Behov i Centrum (BBiC). Det finns många olika insatser som kan tillgodose barnens och ungdomarnas individuella behov.

De ensamkommande barn och unga som kommer genom Sveriges kvotmottagande har redan vid ankomst ett permanent uppehållstillstånd.

När ensamkommande barn har uppehållstillstånd, ska barnet ha en särskilt förordnad vårdnadshavare fram till 18 årsdagen eller fram tills att deras föräldrar kommer till Sverige.

Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningens familjerättsenhet som ansvarar för det.

Taggar för sidan

Nyanländ i Karlstad

Sidan uppdaterad: 2023-05-19

23 September 2023